مهندس حسینیان

مدرس و استاد دانشگاه در زمینه اصول بازاریابی ، رفتار شناسی و تبلیغات

مهندس علی کیوانلو

مدرس و استاد دانشگاه در زمینه مدیریت پروژه

دکتر امیر طاها سلامی

مدرس و استاد دانشگاه در زمینه روش های کمی در تصمیم گیری تحقیقات بازار و تجارت بین الملل

دکتر هادی کریمی

مدرس و استاد دانشگاه در زمینه مدیریت استراتژیک

دکتر جواد سخدری

دکتر جواد سخدری

مدرس و استاد دانشگاه در زمینه خلاقیت و نوآوری

استاد امیر اردلان ابوالفتحی

مدرس ، قائم مقام موسسه آموزش عالی آزاد امین

حرفه ای های اصول و فنون مذاکره