مقالات رویدادها قوانین و مقررات ثبت شکایات

موسسه آموزش عالی آزاد امین

دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کادر مدیریت موسسه آموزش عالی امین

مجموع 10 نتیجه

دکتر احسان فیروزفر

دکتری مهندسی شیمی رییس موسسه

دانیال فلاح

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مدیراجرایی

امیر اردلان ابوالفتحی

کارشناسی ارشد EMBA قائم مقام موسسه

الهه جاودانی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی مدیر مالی

نجیبه رمضان زاده

کارشناسی مدیریت بازرگانی مدیر اجرایی دپارتمان مدیریت

حجت فرهی فریمانی

دکتری کامپیوتر مدیر IT

نصیر بهزاد

کارشناسی ارشد مدیریت مشاور رسانه ای

داریوش مقدم

کارشناسی ارشد بازرگانی مشاور بازرگانی

مصطفی خسروی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی مشاور مالی

سید محمدرضا حسینی

کارشناسی معماری مدیر آموزش