مقالات رویدادها قوانین و مقررات ثبت شکایات

موسسه آموزش عالی آزاد امین

دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ثبت شکایت

این فرم به صورت مستقیم به رویت مدیرعامل گروه مکس برای رسیدگی هر چه سریعتر ارسال میگردد.
مواد قابل پیگیری توسط فرم شکایت
مشکل در پرداخت و موارد مالی
شکایت از برخورد نامناسب کارمندان
شکایت از دپارتمان ها
شکایت از کیفیت آموزش
شکایت از مشکلات سایت

نام و نام خانوادگی
موضوع
ایمیل
موبایل
متن پیام